X - se hele bildet

Skjellsand med mange bruksområder

sandstrand1 sandstrand2 01
Sandstrand
Skjellsand er godt egnet på en badestrand fordi den er god å gå på, pen å se på og har en rensende effekt på vannet.

Skjellsand består av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell og andre marine organismer.

Skjellsand er en viktig ressurs og finnes flere steder langs kysten fra Oslofjorden og helt opp til de nordlige delene av landet. Sanden lokaliseres hovedsakelig der det er strøm og bølgeaktivitet, gjerne i trange sund, værutsatte bukter og på lesiden av holmer og skjær – men også i bassenger i den undersjøiske skjærgården utenfor kysten.

Vi leverer skjellsand til alle lokasjoner. Ingen steder blir for vanskelige for våre lastebiler og lekter!

 Hvorfor er det saa vanskelig aa faa kjoept gaard eller smaabruk colorbox image2 vassdrag2

Jordbruk/agri:
Vår skjellsand blir tatt ut på flere steder på Sør- og Vestlandet. Det er et 100% naturlig og økologisk produkt fra Norge.

Skjellsanden er et godt supplement til fjærfe. Det er et fôr-tilskudd for å sikre skjelettbygging og spesielt til å styrke eggeskall hos høner.

Kalking av jorder og bekker/vassdrag:
Skjellsand er en kalkingsmåte med høy utnyttingsgrad. Til forskjell fra vanlig kalk blir skjellsanden liggende lenger og løser seg opp saktere. Dette gir høy kalkverdi. Den er perfekt til kalking av jorder og bekker/vassdrag.

Vi leverer skjellsand til alle bruksområdene, i store eller mindre mengder.

skjellsand 1 skjellsand 2