X - se hele bildet

Vi arbeider over og under vann hele året.

For ytterligere opplysninger, kontakt Ruben Aanonsen på e-post post@dinbrygge.no eller mobil 916 47 548

Sjøboder 
Nybygg, påbygg, tilbygg, restaurering, riving og vedlikehold

Brygger 
Trebrygger, steinbrygger av alle typer, betongbrygger, restaurering, riving og vedlikehold.

Flytebrygger 
alt av flytebrygger med tilbehør og service/vedlikehold.

Moringer 
Fortøyningsmoringer komplett med tau og bøye. Alle størrelser 

Sjøfrakt 
Frakt av byggevarer, maskiner, stein, jord, fyllmasse, avfall.

Mudring 
Mudring for brygger, småbåthavner, kaianlegg osv. samt bortkjøring/flytting av masse. Mudring utføres med lekter med kran eller gravemaskin

Tilstandsrapport 
Vi utfører tilstandsrapporter på alle typer bryggeanlegg, og eventuelt kostnadsoverslag for utbedring/oppgradering. 

Takst
Takstering av skader på bryggeanlegg.