X - se hele bildet

Vi arbeider over og under vann hele året.

Vi oppfører brygger og utfører andre sjørelaterte oppdrag hele året for fastboende, sommergjester, firmaer og det offentlige.

Windy Boats
Oppbygging av stort marineanlegg med 100 meter trebrygge på betongfundament samt flytebrygge fra Ørsta Marina Systems AS

Torungens venner
Restaurering og oppbygging av natursteinsbrygge

Mærdø
Fergebrygge og fellesanlegg bygget på trepilarer

Gjessøya
Flytebryggeanlegg i betong

Fevik
Fellesbryggeanlegg

Se brosjyren vår for flere referanser og inspirasjon til ditt prosjekt.
Se bildearkiv for referanser