Vi er din totalleverandør av

Brygger, bygging i vannsonen, mudring, sjøfrakt, moringer, skjellsand

Vi er din totalleverandør av

Brygger, bygging i vannsonen, mudring, sjøfrakt, moringer, skjellsand

Vi er din totalleverandør av

Brygger, bygging i vannsonen, mudring, sjøfrakt, moringer, skjellsand

Vi arbeider over og under vann hele året.

Vi har lang erfaring innen utarbeidelse og vedlikehold av alle typer brygger, naust, båtbuer, moringer, samt mudring og transport. Vi prosjekterer alle oppdrag etter kundens ønsker og varianter, alt fra søknad, tegninger til ferdigstillelse!

Midtstøl Sjø As er et entreprenørfirma med spisskompetanse innen havneanlegg og bryggeanlegg. Vi eier selv flere godt utstyrte lektere, gravemaskiner, kraner for arbeider over og under vann.

Midtstøl Sjø overtok driften av Roland AS i 2011.

Vi utfører oppdrag langs hele kysten – men hovedsakelig på Sørlandskysten. Vi tar totalentreprise fra søknader og byggetegninger til vedlikehold og reparasjoner / rehabilitering.

Sjøentreprenør

Vi har lang erfaring med bygging i skjærgården

Sjøboder

Nybygg, påbygg, tilbygg, restaurering, riving og vedlikehold

Brygger

Trebrygger, steinbrygger av alle typer, betongbrygger, restaurering, riving og vedlikehold.

Flytebrygger

alt av flytebrygger med tilbehør og service/vedlikehold.

Moringer

Fortøyningsmoringer komplett med tau og bøye. Alle størrelser

Sjøfrakt

Frakt av byggevarer, maskiner, stein, jord, fyllmasse, avfall.

Mudring

Mudring for brygger, småbåthavner, kaianlegg osv. samt bortkjøring/flytting av masse. Mudring utføres med lekter med kran eller gravemaskin

Tilstandsrapport

Vi utfører tilstandsrapporter på alle typer bryggeanlegg, og eventuelt kostnadsoverslag for utbedring/oppgradering.

Takst

Takstering av skader på bryggeanlegg.

Riktig utstyr er halve jobben

Vi har utstyret som trengs for effektiv jobb i skjærgården.

– 12x6m flåte med 8tonn gravemaskin på
– Flåte transporteres på krokbil
– Motorisert lekter 40t
– Sjøsetting av flåte 9x6m
– Mini hjullaster
– Flåte 12x6m med støttebein 7m

Ny Kranbåt

– Kranbåt med 40Tm kran og 21m
– Lasteevne 36 tonn,
– Sertifisert Sjøfartsdirektoratet, fartsområde 3
– Dynamisk posisjonering (DP

Skjellsand med mange bruksområder

Vi leverer skjellsand til alle bruksområdene, i store eller mindre mengder.

Sandstrand

Skjellsand er godt egnet på en badestrand fordi den er god å gå på, pen å se på og har en rensende effekt på vannet.
Skjellsand består av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell og andre marine organismer.

Skjellsand er en viktig ressurs og finnes flere steder langs kysten fra Oslofjorden og helt opp til de nordlige delene av landet. Sanden lokaliseres hovedsakelig der det er strøm og bølgeaktivitet, gjerne i trange sund, værutsatte bukter og på lesiden av holmer og skjær – men også i bassenger i den undersjøiske skjærgården utenfor kysten.

Vi leverer skjellsand til alle lokasjoner. Ingen steder blir for vanskelige for våre lastebiler og lekter!

Kontakt oss i dag

Stoaveien 19, 4848 Arendal

Ttf: 916 47 548
E-post: post@dinbrygge.no

Ruben Aanonsen:

Daglig Leder
Tlf: 916 47 548
E-post: ra@dinbrygge.no

Fortell kort hva vi kan hjelpe deg med

Leverings adresse

Vi holder til i Kristen Staknæsvei 61, 4810 Eydehavn (Arendal Havn)
Her har vi også vårt verksted

Staknæsvei 61

Se i kart